فارسي | English

دوشنبه, 28 خرداد 1403 12:21

قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط admin   
دوشنبه 04 خرداد 1394 ساعت 20:29
 

ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور  و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت ها، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي يا از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و ميني بوس و مديبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرايندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت هاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش هاي حمل ونقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تامين تجهيزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيروئي و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي) و خروج بنزين و گازوييل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداي سال 1391هجري شمسي اقدام نمايد.

 

ماده 2-  به دولت اجازه داده مي شود براي اجراي احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1-   اعطاي كمك هاي بلاعوض يارانه اي به بخش هاي غير دولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛

2-   تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل ونقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گاز سوز، نفت گاز، برقي و دونيروئي(هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛

3-   تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها؛

4-  اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5-  تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمين هاي مورد نياز احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال1390هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛

6-   تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت وآلايندگي از خودروهاي سبك وسنگين به صورت پلكاني؛

7-  تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان.

 

ماده 3-دولت مكلف است نظارت بر اجراي زمانبندي شده طرح ها و پروژه هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آيين نامه هاي اجرايي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه  يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

 

ماده 4-  توزيع كمك ها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

 

ماده 5-  شركتهاي بيمه گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد(50%) صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه وشخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه خيز و كمك به پرداخت هزينه هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاه هاي مذكور اختصاص دهند

 

ماده 6-  دولت موظف است با اولويت حمل ونقل ريلي به گونه اي اقدام نمايد كه سهم حمل ونقل ريلي در جا به جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهري بر مقادير جدول (1) اين قانون منطبق شود.

 

ماده 7- دولت موظف است سياست هاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه اي تنظيم نمايد كه از ابتداي سال1391هجري شمسي در مجموع هفتاد وپنج درصد (75%) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخش هاي حمل ونقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول (2) باشد.

 

 تبصره- در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%)، بيست درصد (20%) و سي درصد (30%)  مي باشد.

 

ماده 8- در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرهاي جديد، شركتها و كارخانه ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت مجاز است هزينه روسازي، علايم، تاسيسات و ناوگان اجراي پروژه هاي مربوطه را تأمين نماييد

 

ماده 9-  مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

  

ماده 10-  اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان حداقل چهل هزار ميليارد 40.000.000.000.000 ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد 60.000.000.000.000 ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي شود. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه جويي حاصل از اجراي اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد.

 

ماده 11-  وصولي هاي موضوع بندهاي(6) و (7) ماده(2) و ماده (6) بين شهرداري ها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه هاي سنواتي توزيع مي گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

 

ماده 12- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر  دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه وترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

ماده 13- اجراي كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي الاثر مي گردد.

 

جدول 1. برون شهري

 

شرح                                 انتهاي سال

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل ونقل ريلي در حمل كالا (درصد)

1/7

12

17

23

30

سهم حمل ونقل ريلي در حمل مسافر (درصد)

4

6

9

13

18

سهم جابجايي مسافر با حمل ونقل همگاني(درصد)

53

54

55

56

57

نسبت كشته به100.000 نفر جمعيت درتصادفات

40

34

27

20

15

كشته به 10.000وسيله نقليه درتصادفات

22

20

17

13

10

سهم سوخت گازوييل در حمل كالا (ليتر بر تن)

16/0

15/0

14/0

13/0

12/0

 

 

جدول2. درون شهري

 

شرح                                  انتهاي سال

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل ونقل همگاني از سفرهاي شهري (درصد)

41

47

55

64

75

متوسط سهم

در كشور

سهم اتوبوس، مديبوس، ميني بوس(درصد)

24

27

31

35

40

سهم تاكسي و ون (درصد)

16

18

20

22

25

سهم قطار شهري و حومه اي (درصد)

1

2

4

7

10

مصرف سرانه روزانه بنزين حاصل از نفت (ليتر در روز بر نفر)

1/1

1

9/0

8/0

7/0

 

 

لايحه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول ابان ماه يكهزار و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

 

 
آخرین اخبار شهرداری زارچ
فعالیت های عمرانی شهرداری زارچ
اخبار شورای اسلامی شهر زارچ

  

عملیات زیرسازی کوچه های خیابان مجلسی

عملیات زیرسازی کوچه های خیابان مجلسی

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ با بیان این خبرگفت: درراستای ساماندهی و زیباسازی کوچه های شهر عملیات زیرسازی کوچه های خیابان مجلسی (9 ، 11 ،13 و 15 ) به متراژ 3600 متر مربع با هزینه...
بهره برداری از بازپیرایی پارک امام حسین(ع) تا یک ماه آینده

بهره برداری از بازپیرایی پارک امام حسین(ع) تا یک ماه آینده

شهردار زارچ گفت: عملیات بازپیرایی پارک امام حسین(ع) تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ با بیان اینکه عملیات بازپیرایی پارک امام حسین(ع) یک سال...
آزادسازی خیابان محله دهشاد بعد از 12سال

آزادسازی خیابان محله دهشاد بعد از 12سال

شهردار زارچ از آغاز عملیات آزادسازی خیابان محله دهشاد بعد از 12سال خبر داد به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ابوالقاسم نصیری با بیان این خبر گفت : با توجه به تراکم جمعیت موجود در محله دهشاد و در...
بازدید از پارک های شهر یزد

بازدید از پارک های شهر یزد

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ به همراه کارشناس سیما و منظر و پرسنل فضای سبز شهرداری از پارکها و فضاهای سبز شهر یزد بازدید کردند. شهردار زارچ گفت :با هدف آشنایی کارشناسان و پرسنل...
آغاز کاشت نهال، درختچه و گل کاری پارک امام حسین(ع) زارچ

آغاز کاشت نهال، درختچه و گل کاری پارک امام حسین(ع) زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،ابوالقاسم نصیری شهردار زارچ ازکاشت ، درخچه و گل کاری در پارک امام حسین(ع) زارچ خبر داد پارک امام حسسین(ع) که بیش از 5 هزار متر مربع در مرکز شهر زارچ واقع شده است...
آغاز عملیات آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر زارچ

آغاز عملیات آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ابوالقاسم نصیری شهردار زارچ با اشاره به آغاز بکار فعالیتهای عمرانی شهرداری در سال جدید گفت: با توجه به اولویت بندی های مناطق مختلف و درخواست شهروندان و ضرورت...
بررسی و ارزیابی عملکرد آتش نشانی زارچ

بررسی و ارزیابی عملکرد آتش نشانی زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،به منظور ارزیابی عملکرد ستاد مدیریت بحران زارچ، کارشناسان آتش نشانی و دفتر فنی استانداری یزد از آتش نشانی و تجهیزات خدمات شهری شهرداری بازدید و با شهردار زارچ دیدار...
تقدیر از باسابقه دارترین شهردار زارچ

تقدیر از باسابقه دارترین شهردار زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ابوالقاسم نصیری شهرداری زارچ از علی محمد بابایی به عنوان باسابقه دارترین شهردار زارچ تقدیر کرد بابایی قریب ۱۷سال سابقه در کسوت شهردار عنوان پیشکسوت و باسابقه...

  

عملیات زیرسازی کوچه های خیابان مجلسی

عملیات زیرسازی کوچه های خیابان مجلسی

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ با بیان این خبرگفت: درراستای ساماندهی و زیباسازی کوچه های شهر عملیات زیرسازی کوچه های خیابان مجلسی (9 ، 11 ،13 و 15 ) به متراژ 3600 متر مربع با هزینه...
بهره برداری از بازپیرایی پارک امام حسین(ع) تا یک ماه آینده

بهره برداری از بازپیرایی پارک امام حسین(ع) تا یک ماه آینده

شهردار زارچ گفت: عملیات بازپیرایی پارک امام حسین(ع) تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ با بیان اینکه عملیات بازپیرایی پارک امام حسین(ع) یک سال...
آزادسازی خیابان محله دهشاد بعد از 12سال

آزادسازی خیابان محله دهشاد بعد از 12سال

شهردار زارچ از آغاز عملیات آزادسازی خیابان محله دهشاد بعد از 12سال خبر داد به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ابوالقاسم نصیری با بیان این خبر گفت : با توجه به تراکم جمعیت موجود در محله دهشاد و در...
آغاز عملیات آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر زارچ

آغاز عملیات آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ابوالقاسم نصیری شهردار زارچ با اشاره به آغاز بکار فعالیتهای عمرانی شهرداری در سال جدید گفت: با توجه به اولویت بندی های مناطق مختلف و درخواست شهروندان و ضرورت...
بازدید اعضای شورای اسلای شهر زارچ از پروژه های شهرداری

بازدید اعضای شورای اسلای شهر زارچ از پروژه های شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، اعضای شورای اسلامی شهر زارچ به همراه شهردار زارچ ضمن بازدید میدانی از پروژه های شهرداری از نزدیک در جریان پیشرفت و چگونگی مراحل کار آن ها قرار گرفتند. شهردار...
باز شدن گره ترافیکی حسینیه امیرالمؤمنین (ع) محله پای شیر زارچ

باز شدن گره ترافیکی حسینیه امیرالمؤمنین (ع) محله پای شیر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ بابیان اینکه در پی تخریب املاک معارض حسینیه امیرالمؤمنین (ع)، یکی از مطالبات اساسی ساکنان منطقه محقق شد تأکید کرد: با آزادسازی کامل این معبر، گره ترافیکی...
عملیاتی شدن 75 هزار مترمربع آسفالت در سه ماهه سال جاری

عملیاتی شدن 75 هزار مترمربع آسفالت در سه ماهه سال جاری

شهردار زارچ گفت: باهدف بهسازی معابر و همچنین سهولت در تردد شهروندان در سه ماهه نخست امسال بیش از 45 هزار مترمربع از معابر سطح شهر و همچنین بیش از 30 هزار مترمربع از محلات طرح بازآفرینی شهری با هزینه...

  

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر زارچ از محله سرده

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر زارچ از محله سرده

به گزارش روابط عمومی شهرداریزارچ ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ در ادامه اجرای طرح محله به محله در بازدید از محله سرده و دیدار چهره به چهره با مردم این محل به بررسی مشکلات فرهنگی و اجتماعی این...
نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ با مردم محله ساباط سرچشمه

نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ با مردم محله ساباط سرچشمه

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،شهردار و اعضای شورای شهر زارچ با حضور در مسجد فاطمیه از محله ساباط سرچشمه بازدید و مشکلات محله را از نزدیک بررسی نمودند. رییس شورای شهر زارچ نیز در این دیدار گفت:رفع...
پیام تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

پیام تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس و شروع بازگشایی مدارس را تبریک گفتند. تقارن شروع سال تحصیلی با هفته شکوهمند دفاع مقدس تقارنی...
بازدید از محلات باهدف شناسایی مشكلات و تسریع در رفع آن‌ها انجام می‌شود

بازدید از محلات باهدف شناسایی مشكلات و تسریع در رفع آن‌ها انجام می‌شود

شهردار زارچ گفت: بازدید از محلات سطح شهر باهدف دیدار چهره به چهره با شهروندان، اطلاع دقیق از مسائل و مشکلات این محلات و تسریع در حل این مشکلات انجام می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ،شهردار...
بازدید محله به محله اعضای شورای شهر زارچ

بازدید محله به محله اعضای شورای شهر زارچ

به منظور رسیدگی به مشکلات و نیازهای محلات بازدید محله به محله اعضای شورای اسلامی شهر از محلات زارچ انجام شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،اعضای شورای اسلامی شهر زارچ ضمن بازدید از شهرک شهید...
برگزاری نشست شورای اسلامی شهر زارچ با شوراهای روستای اله آباد و محمد آباد

برگزاری نشست شورای اسلامی شهر زارچ با شوراهای روستای اله آباد و محمد آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،به منظور هم افزایی درخصوص پروژه های مشترک عمرانی و شناسایی مشکلات پیش رو و برنامه ریزی برای برطرف کردن آنها نشست شورای اسلامی شهر زارچ با شوراهای روستای اله آباد و...
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با امام جمعه زارچ

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با امام جمعه زارچ

شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر با حجت السلام والمسلمین روحانی طباطبایی امام جمعه زارچ دیدار و گفتگو کردند. امام جمعه زارچ خدمت به مردم را بالاترین و والاترین عبادت ها دانست و خاطرنشان کرد:...
یکصد و هفتادوسومین  جلسه شورای اسلامی شهر زارچ

یکصد و هفتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر زارچ

بسمه تعالی با حمد و سپاس به درگاه الهی یکصد و هفتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر زارچ با حضور اعضای شورای شهر رأس ساعت 16 مورخ27/06/1398 در دفتر این شورا تشکیل شد، که بعد از بحث وتبادل نظر تصمیماتی...
محتوای باکس 4
کلیه حقوق این وب سایت برای شهرداری زارچ محفوظ می باشد طراحی و اجرا شرکت فاراب رایانه یزد - (A.V.Z)