فارسي | English

چهارشنبه, 10 خرداد 1402 15:17

قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط admin   
دوشنبه 04 خرداد 1394 ساعت 20:29
 

ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور  و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت ها، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي يا از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و ميني بوس و مديبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرايندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت هاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش هاي حمل ونقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تامين تجهيزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيروئي و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي) و خروج بنزين و گازوييل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداي سال 1391هجري شمسي اقدام نمايد.

 

ماده 2-  به دولت اجازه داده مي شود براي اجراي احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1-   اعطاي كمك هاي بلاعوض يارانه اي به بخش هاي غير دولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛

2-   تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل ونقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گاز سوز، نفت گاز، برقي و دونيروئي(هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛

3-   تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها؛

4-  اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5-  تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمين هاي مورد نياز احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال1390هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛

6-   تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت وآلايندگي از خودروهاي سبك وسنگين به صورت پلكاني؛

7-  تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان.

 

ماده 3-دولت مكلف است نظارت بر اجراي زمانبندي شده طرح ها و پروژه هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آيين نامه هاي اجرايي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه  يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

 

ماده 4-  توزيع كمك ها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

 

ماده 5-  شركتهاي بيمه گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد(50%) صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه وشخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه خيز و كمك به پرداخت هزينه هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاه هاي مذكور اختصاص دهند

 

ماده 6-  دولت موظف است با اولويت حمل ونقل ريلي به گونه اي اقدام نمايد كه سهم حمل ونقل ريلي در جا به جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهري بر مقادير جدول (1) اين قانون منطبق شود.

 

ماده 7- دولت موظف است سياست هاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه اي تنظيم نمايد كه از ابتداي سال1391هجري شمسي در مجموع هفتاد وپنج درصد (75%) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخش هاي حمل ونقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول (2) باشد.

 

 تبصره- در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%)، بيست درصد (20%) و سي درصد (30%)  مي باشد.

 

ماده 8- در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرهاي جديد، شركتها و كارخانه ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت مجاز است هزينه روسازي، علايم، تاسيسات و ناوگان اجراي پروژه هاي مربوطه را تأمين نماييد

 

ماده 9-  مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

  

ماده 10-  اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان حداقل چهل هزار ميليارد 40.000.000.000.000 ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد 60.000.000.000.000 ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي شود. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه جويي حاصل از اجراي اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد.

 

ماده 11-  وصولي هاي موضوع بندهاي(6) و (7) ماده(2) و ماده (6) بين شهرداري ها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه هاي سنواتي توزيع مي گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

 

ماده 12- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر  دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه وترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

ماده 13- اجراي كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي الاثر مي گردد.

 

جدول 1. برون شهري

 

شرح                                 انتهاي سال

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل ونقل ريلي در حمل كالا (درصد)

1/7

12

17

23

30

سهم حمل ونقل ريلي در حمل مسافر (درصد)

4

6

9

13

18

سهم جابجايي مسافر با حمل ونقل همگاني(درصد)

53

54

55

56

57

نسبت كشته به100.000 نفر جمعيت درتصادفات

40

34

27

20

15

كشته به 10.000وسيله نقليه درتصادفات

22

20

17

13

10

سهم سوخت گازوييل در حمل كالا (ليتر بر تن)

16/0

15/0

14/0

13/0

12/0

 

 

جدول2. درون شهري

 

شرح                                  انتهاي سال

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل ونقل همگاني از سفرهاي شهري (درصد)

41

47

55

64

75

متوسط سهم

در كشور

سهم اتوبوس، مديبوس، ميني بوس(درصد)

24

27

31

35

40

سهم تاكسي و ون (درصد)

16

18

20

22

25

سهم قطار شهري و حومه اي (درصد)

1

2

4

7

10

مصرف سرانه روزانه بنزين حاصل از نفت (ليتر در روز بر نفر)

1/1

1

9/0

8/0

7/0

 

 

لايحه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول ابان ماه يكهزار و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

 

 
آخرین اخبار شهرداری زارچ
فعالیت های عمرانی شهرداری زارچ
اخبار شورای اسلامی شهر زارچ

  

نشست شهرداران استان در زارچ

نشست شهرداران استان در زارچ

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزدگفت: درآمدهای پایدار با نگاه جدید در دستور کار شهرداران قرار می گیرد به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،رستگاری در گردهمایی شهرداران و روسای شورای اسلامی...
تجلیل از کارگران شهرداری زارچ به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

تجلیل از کارگران شهرداری زارچ به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، در مراسمی با حضور شهردار ، رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین واحد های شهرداری از کارگران نمونه شهرداری زارچ تجلیل به عمل آمد شهردار زارچ در این مراسم ضمن تبریک...
پیام تبریک شهردار زارچ به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

پیام تبریک شهردار زارچ به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

بی تردید رمز پیشرفت و توسعه پایدار، متاثر از سرمایه های انسانی کارآمد، پرتلاش، باشور و نشاط و خلاق است و کارگران به عنوان نیروی محرکه چرخه اقتصاد و توسعه، نقش برجسته و ویژه ای در این عرصه دارند. یازدهم...
پیام شهردار و شورای اسلامی شهر زارچ جهت حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

پیام شهردار و شورای اسلامی شهر زارچ جهت حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

بسمه تعالی روز قدس یادگار بزرگ امام راحل عظیم الشأن انقلاب اسلامی است و ایشان فرمودند:روز قدس، یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. در...
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری زارچ تصویب و ابلاغ شد

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری زارچ تصویب و ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ به اطلاع عموم می رساند لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری زارچ در جلسه فوق العاده 38 شورای اسلامی شهر به شماره 2542 - 1401/11/28 با رأی اکثریت اعضای این...
تقدیر و تشکر امام جمعه و سرپرست فرمانداری زارچ از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ

تقدیر و تشکر امام جمعه و سرپرست فرمانداری زارچ از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ، حجه الاسلام والمسلمین روحانی طباطبایی امام جمعه و مرتضی زیبائیان سرپرست فرمانداری زارچ با صدور پیامی از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ تقدیر و تشکر کردند. متن...
 گرامیداشت روزدرختکاری در زارچ

گرامیداشت روزدرختکاری در زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، بمناسبت روز درختکاری با حضور امام جمعه, بخشدار , شهردار, رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسئولین تعداد 100 اصل نهال در محل احداث پیست سوارکاری شهرستان زارچ غرس...
آغاز عملیات رنگ امیزی سنگ جداول سطح شهر زارچ

آغاز عملیات رنگ امیزی سنگ جداول سطح شهر زارچ

شهردار زارچ گفت: به مناسبت استقبال از نوروز عملیات رنگ آمیزی سنگ جداول سطح شهر به منظور زیباسازی فضای شهری آغاز شد به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ با بیان این خبر گفت: در راستای...

  

عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر زارچ

عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ابوالقاسم نصیری شهردار زارچ گفت: در آستانه سال نو ورودی ها و معابر اصلی شهر که در فصل زمستان با خرابی و فرسودگی آسفالت مواجه شده بودند، ترمیم و لکه گیری می شود. ...
احداث پارکینگ های برمعبر در خیابان امام خمینی(ره) زارچ

احداث پارکینگ های برمعبر در خیابان امام خمینی(ره) زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،شهردار زارچ گفت:در راستای روان سازی و رفع معضلات ترافیکی خیابان امام خمینی(ره) احداث پارکینگ های بر معبر در این خیابان در دستور کار شهرداری قرار گرفت. نصیری افزود:...
اجرای عملیات آسفالت معابر بافت قدیم (طرح باز آفرینی شهری) در زارچ

اجرای عملیات آسفالت معابر بافت قدیم (طرح باز آفرینی شهری) در زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ در بازدید از عملیات آسفالت کوچه چشمه محله باغ بالا در بافت قدیم گفت : آسفالت معابر بافت قدیم یکی از مهم ترین مطالبات مردم برای تسهیل عبور و مرور است که...
افتتاح گلخانه شهرداری زارچ

افتتاح گلخانه شهرداری زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،با حضور فاطمی استاندار یزد و جوکارنماینده مردم درمجلس شورای اسلامی گلخانه شهرداری زارچ افتتاح شد شهردار زارچ در آیین افتتاح گلخانه گفت: این گلخانه در زمینی به...
اغاز عملیات ساماندهی معابر شهرک صنعتی ولیعصر (عج) زارچ

اغاز عملیات ساماندهی معابر شهرک صنعتی ولیعصر (عج) زارچ

شهردار زارچ از اغاز عملیات ساماندهی معابر شهرک صنعتی ولیعصر(عج) زارچ خبر داد به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ابوالقام نصیری با بیان این خبر گفت: عملیات ساماندهی معابر شهرک صنعتی زارچ از شهریور...
عملیات آسفالت خیابان دشت امامیه زارچ

عملیات آسفالت خیابان دشت امامیه زارچ

شهردار زارچ از آسفالت خیابان دشت امامیه به متراژ 14 هزار مترمربع خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ابوالقاسم نصیری در بازدید از عملیات آسفالت خیابان دشت امامیه گفت : با توجه به پیگیری...
نصب دوربین های پلاک خوان و نظارتی درسطح شهر زارچ

نصب دوربین های پلاک خوان و نظارتی درسطح شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ، در راستای اجرای مصوبات شورای تامین بخش زارچ ، ارتقاء شاخص های امنیتی و اطلاعاتی و جلوگیری از بروز معضلات اجتماعی تعداد 18 دوربین نظارتی و پلاک خوان در نقاط مختلاف...
بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ از پروژه های عمرانی

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ابوالقاسم نصیری شهردار زارچ به همراه صفری معاونت شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ از پروژه های عمرانی شهرداری بازدید کردند از جمله پروژه هایی که مورد بازدید...

  

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر زارچ از محله سرده

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر زارچ از محله سرده

به گزارش روابط عمومی شهرداریزارچ ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ در ادامه اجرای طرح محله به محله در بازدید از محله سرده و دیدار چهره به چهره با مردم این محل به بررسی مشکلات فرهنگی و اجتماعی این...
نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ با مردم محله ساباط سرچشمه

نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ با مردم محله ساباط سرچشمه

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،شهردار و اعضای شورای شهر زارچ با حضور در مسجد فاطمیه از محله ساباط سرچشمه بازدید و مشکلات محله را از نزدیک بررسی نمودند. رییس شورای شهر زارچ نیز در این دیدار گفت:رفع...
پیام تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

پیام تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس و شروع بازگشایی مدارس را تبریک گفتند. تقارن شروع سال تحصیلی با هفته شکوهمند دفاع مقدس تقارنی...
بازدید از محلات باهدف شناسایی مشكلات و تسریع در رفع آن‌ها انجام می‌شود

بازدید از محلات باهدف شناسایی مشكلات و تسریع در رفع آن‌ها انجام می‌شود

شهردار زارچ گفت: بازدید از محلات سطح شهر باهدف دیدار چهره به چهره با شهروندان، اطلاع دقیق از مسائل و مشکلات این محلات و تسریع در حل این مشکلات انجام می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ،شهردار...
بازدید محله به محله اعضای شورای شهر زارچ

بازدید محله به محله اعضای شورای شهر زارچ

به منظور رسیدگی به مشکلات و نیازهای محلات بازدید محله به محله اعضای شورای اسلامی شهر از محلات زارچ انجام شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،اعضای شورای اسلامی شهر زارچ ضمن بازدید از شهرک شهید...
برگزاری نشست شورای اسلامی شهر زارچ با شوراهای روستای اله آباد و محمد آباد

برگزاری نشست شورای اسلامی شهر زارچ با شوراهای روستای اله آباد و محمد آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،به منظور هم افزایی درخصوص پروژه های مشترک عمرانی و شناسایی مشکلات پیش رو و برنامه ریزی برای برطرف کردن آنها نشست شورای اسلامی شهر زارچ با شوراهای روستای اله آباد و...
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با امام جمعه زارچ

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با امام جمعه زارچ

شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر با حجت السلام والمسلمین روحانی طباطبایی امام جمعه زارچ دیدار و گفتگو کردند. امام جمعه زارچ خدمت به مردم را بالاترین و والاترین عبادت ها دانست و خاطرنشان کرد:...
یکصد و هفتادوسومین  جلسه شورای اسلامی شهر زارچ

یکصد و هفتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر زارچ

بسمه تعالی با حمد و سپاس به درگاه الهی یکصد و هفتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر زارچ با حضور اعضای شورای شهر رأس ساعت 16 مورخ27/06/1398 در دفتر این شورا تشکیل شد، که بعد از بحث وتبادل نظر تصمیماتی...
محتوای باکس 4
کلیه حقوق این وب سایت برای شهرداری زارچ محفوظ می باشد طراحی و اجرا شرکت فاراب رایانه یزد - (A.V.Z)