آگهی مزایده عمومی مرحله دوم چاپ
نوشته شده توسط admin   
پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 09:04

alt

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،شهرداری زارچ در نظر دارد با توجه به مجوز شمار 869 مورخ1398/04/23/شورای اسلامی شهر زارچ یک دستگاه کامیون یخچال دار فوتون از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان محترم (اشخاص حقوقی و حقیقی )می توانند از روز شنبه مورخ 1398/08/11لغایت شنبه 1398/08/18 نسبت به بازدید و اخذ اسناد شرکت در مزایده عمومی به آدرس ذیل مراجعه نماید

ضمنا شهرداری در رد یا تائید پیشنهادات مختارر می باشد

آدرس : بلوار شهید صدوقی شهرداری زارچ

تلفن های تماس : 35275503 و 35275502 امورمالی داخلی 106

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 09:08